VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI


Přijměte prosím náměty pedagogických pracovníků na činnosti, které můžete s dětmi doma vykonávat v době uzavření škol z důvodu vyhlášení nouzového opatření. Děti jsou na určité činnosti a způsob komunikace zvyklé, mají již naučené některé úkony, školní režim. 

Udržet naučené znalosti a dovednosti u těchto dětí vyžaduje pravidelné opakování činností, účelově úkoly i měnit. V úkolníčích vám budeme postupně nabízet náměty na různé činnosti vedoucí ke stimulaci a rozvoji smyslové percepce, jednoduchá grafomotorická cvičení, cvičení pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, podporu orofaciální motoriky. 

Cílem je vytvořit pestrou databázi námětů, úkolů, činností, které se dají realizovat v domácím prostředí, nejsou náročné na pomůcky nebo materiál, časově zvládnutelné i v této chaotické době, díky jednoduchosti úkolů vás může u dítěte nahradit jiný člen rodiny-sourozenec, prarodiče dítěte. 

První Úkolníček sice má napsáno v názvu pro děti mš speciální, ale i tyto úkoly jsou vhodné pro žáky zš speciální. Záleží na kombinaci obtíží konkrétního dítěte. Věřím, že si každý z něj dokáže vybrat úkol vhodný právě pro dané dítě.

Úkolníčky budeme průběžně zasílat na kontaktní e-maily, budou pro vás dostupné také na webu školy. V případě, že vám zde něco chybí, máte zájem o konkrétní zaměření činnosti u konkrétního dítěte prosím napište, pošleme činnosti šité na míru vašemu dítěti.
 
Za kolektiv zaměstnanců přeji krásné dny, hodně energie, trpělivosti, pevné zdraví a už se těšíme až budeme mít děti ve školách. Bez nich je to zde prázdné a smutné. 
 
PaedDr. Irena Johanka Savková
Ředitelka školy

Úkolníček č. 1

Úkolníček č. 2

Úkolníček č. 3

Úkolníček č. 4

Úkolníček č. 5

Úkolníček č. 6

Úkolníček č. 7

Úkolníček č. 8

Úkolníček č. 9

Úkolníček č. 10

Úkolníček č. 11

Úkolníček č. 12

Úkolníček č. 13

Úkolníček č. 14

Úkolníček č. 15

Úkolníček č. 16

Úkolníček č. 17

Úkolníček č. 18

Úkolníček č. 19

Úkolníček č. 20

Úkolníček č. 21

Úkolníček č. 22

Úkolníček č. 23

Úkolníček č. 24

Úkolníček č. 25

Úkolníček č. 26

Úkolníček č. 27

Úkolníček č. 28

Úkolníček č. 29

Úkolníček č. 30

Úkolníček č. 31

Úkolníček č. 32

Úkolníček č. 33

Úkolníček č. 34

Úkolníček č. 35

Úkolníček č. 36

Úkolníček č. 37

Úkolníček č. 38

Úkolníček č. 39

Úkolníček č. 40

Úkolníček č. 41

Úkolníček č. 42

Úkolníček č. 43

Úkolníček č. 44

Úkolníček č. 45

Úkolníček č. 46

Úkolníček č. 47

Úkolníček č. 48

Úkolníček č. 49

Úkolníček č. 50

Úkolníček č. 51

Úkolníček č. 52

Úkolníček č. 53

Úkolníček č. 54

Úkolníček č. 55

Úkolníček č. 56

Úkolníček č. 57

Úkolníček č. 58

Úkolníček č. 59

Úkolníček č. 60

Úkolníček č. 61

Úkolníček č. 62

Úkolnicek č. 63

Úkolníček č. 64

Úkolníček č. 65

Úkolníček č. 66

Úkolníček č. 67

Úkolníček č. 68

Úkolníček č. 69

Úkolníček č. 70

Úkolníček č. 71

Úkolníček č. 72

Úkolníček č. 73

Úkolníček č. 74

Úkolníček č. 75

Úkolníček č. 76

Úkolníček č. 77

Úkolníček č. 78

Úkolníček č. 79

Úkolníček č. 80

Listopadová výzva

Podzimní výzva

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod