VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI


Přijměte prosím náměty pedagogických pracovníků na činnosti, které můžete s dětmi doma vykonávat v době uzavření škol z důvodu vyhlášení nouzového opatření. Děti jsou na určité činnosti a způsob komunikace zvyklé, mají již naučené některé úkony, školní režim. 

Udržet naučené znalosti a dovednosti u těchto dětí vyžaduje pravidelné opakování činností, účelově úkoly i měnit. V úkolníčích vám budeme postupně nabízet náměty na různé činnosti vedoucí ke stimulaci a rozvoji smyslové percepce, jednoduchá grafomotorická cvičení, cvičení pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, podporu orofaciální motoriky. 

Cílem je vytvořit pestrou databázi námětů, úkolů, činností, které se dají realizovat v domácím prostředí, nejsou náročné na pomůcky nebo materiál, časově zvládnutelné i v této chaotické době, díky jednoduchosti úkolů vás může u dítěte nahradit jiný člen rodiny-sourozenec, prarodiče dítěte. 

První Úkolníček sice má napsáno v názvu pro děti mš speciální, ale i tyto úkoly jsou vhodné pro žáky zš speciální. Záleží na kombinaci obtíží konkrétního dítěte. Věřím, že si každý z něj dokáže vybrat úkol vhodný právě pro dané dítě.

Úkolníčky budeme průběžně zasílat na kontaktní e-maily, budou pro vás dostupné také na webu školy. V případě, že vám zde něco chybí, máte zájem o konkrétní zaměření činnosti u konkrétního dítěte prosím napište, pošleme činnosti šité na míru vašemu dítěti.
 
Za kolektiv zaměstnanců přeji krásné dny, hodně energie, trpělivosti, pevné zdraví a už se těšíme až budeme mít děti ve školách. Bez nich je to zde prázdné a smutné. 
 
PaedDr. Irena Johanka Savková
Ředitelka školy

Úkolníček č. 1

Úkolníček č. 2

Úkolníček č. 3

Úkolníček č. 4

Úkolníček č. 5

Úkolníček č. 6

Úkolníček č. 7

Úkolníček č. 8

Úkolníček č. 9

Úkolníček č. 10

Úkolníček č. 11

Úkolníček č. 12

Úkolníček č. 13

Úkolníček č. 14

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod