Slavnostní otevření školy v Hlučíně

17. března 2020
Slavnostní otevření školy v hlučíně
17. března 2020 - Slavnostní otevření školy v Hlučíně

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY V HLUČÍNĚ

Slavnostní otevření pracoviště školy v Hlučíně proběhlo 9.3.2020. Již dopoledne jsme se společně se žáky připravovali. Děti chystaly jednohubky i drobné dárky pro pozvané hosty. Pozvání na společenskou událost z vedení města Hlučín přijali Mgr. Pavel Paschek – starosta, Mgr. Petra Řezáčová – místostarostka, Mgr. Kristina Neničková – tisková mluvčí. Z partnerských organizací Mgr. Radmila Lőwová – ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín, Mgr. Jana Barvíková – speciální pedagožka z SPC, Ing. Petr Babinec – jednatel společnosti ABENA. Mgr. Martin Franek – ředitel základní školy Hornická 7. Jsme velmi rádi za osobní účast rodičů a dětí, kteří ocenili otevření školy v jejich místě bydliště a nemusí tudíž již dopravovat své děti do Ostravy a kolegyně z naší ostravské školy. Paní ředitelka PaedDr. Irena Johanka Savková poděkovala za vstřícnost a podporu vedoucí k otevření školy v Hlučíně. Představila současný chod školy, zaměstnance, žáky. Seznámila všechny s dalšími záměry školy, se speciálně pedagogickými potřebami žáků, s pomůckami a zařízením v místnostech. Děkujeme všem za účast a také za sponzorské dary!!! Jsme rádi, že jste s námi společně strávili odpoledne, velmi si vážíme vaší přízně a rádi vás znovu přivítáme na našem pracovišti školy při jiné společné události.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod