Bezpečný prostor, projekt MMO

3. února 2023
B
3. února 2023 - Bezpečný prostor, projekt MMO

"BEZPEČNÝ PROSTOR" PROJEKT MMO

Byl zdárně ukončen projekt zaměřený na Bezpečný prostor pro žáky na pracovišti
v Hrabůvce, který byl finančně podpořen MMO. Projekt se zaměřoval na realizaci stavebních
úprav vnitřních prostorů 1. patra odloučeného pracoviště školy. Cílem bylo opravit
opotřebované třídy bývalé základní školy, upravit je tak, aby byly vhodné pro výuku dětí a
žáků s multihandikapem. Opravovali se poškozené stěny tříd, výmalba, vyměňovaly se
poškozené vstupní dveře, umývadla, vypínače, osvětlení. Z důvodu imobility většiny žáků
bylo nutné vyměnit poškozené podlahové krytiny a přechodové lišty – prahy, osvětlení.
1.9. jsme otevřeli pro nově nastupující děti novu třídu a 1.2. 23 se otevřela další třída, která se
zde vybavuje a žáci zde v pondělí započnou výuku. V současné době zde vzděláváme 48
žáků. připravujeme další prostory tak, abychom mohli od září 2023 otevřít další dvě třídy, a to
pro děti základní a praktické školy. Děkujeme za podporu Magistrátu města Ostravy

Fotogalerie

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod