Spolupráce s MŠ Sluníčko

7. června 2017
Spolupráce s MŠ Sluníčko
7. června 2017 - Spolupráce s MŠ Sluníčko

V lednu letošního roku se s námi spojila MŠ Sluníčko s nabídkou spolupráce. Paní učitelka Míša Slívová poukázala na blízkost našich škol a prospěšnost případné spolupráce pro všechny zapojené děti. S touto myšlenkou jsme se ztotožnili, a proto jsme nabídku velmi rádi přijali.

V průběhu druhého pololetí jsme společně uskutečnili 3 akce. První z nich byla dne 16. 3. 2017 návštěva mateřské školy, kde se děti poprvé setkaly, seznámily a strávily spolu příjemné dopoledne plné her. Děti se ani na chvíli nezdráhaly a nová přátelství si užívaly, což nás utvrdilo v přesvědčení, že je třeba takových dní naplánovat více.

Proto jsme s našimi žáky dne 26. 4. 2017 znovu vyrazili do mateřské školy, abychom se tentokrát zúčastnili canisterapie. Tu naši žáci již znají, ale prožitek byl pro ně obohacen o možnost užít si pejska s novými kamarády. Děti z mateřské školy naše žáky zapojily do svých her a ti se tak mohli cítit jako doma. Uvolněná atmosféra a pohoda byly jasně viditelné ve tvářích všech zúčastněných.  

Zatím poslední akcí byla 1. sousedská olympiáda v režii naší školy, která se uskutečnila ve středu 31. 5. 2017. Děti společně zapálily olympijskou pochodeň, nadšeně soutěžily ve 4 disciplínách a vzájemně se povzbuzovaly k co nejlepším výkonům. Odměněni pak byli všichni v duchu olympijského motta „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ V závěru olympiády jsme se s našimi novými kamarády rozloučili a popřáli si krásné prázdniny.

Navázali jsme krásná přátelství a naše vztahy s Mateřskou školou Sluníčko se budou v budoucnu ještě více rozvíjet.  Už teď se moc těšíme na další společné aktivity v příštím školním roce.

Markéta Kubalíková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod