Spolupráce s partnerskou školou ZŠ a PŠ, U Trojice, Havlíčkův Brod

2. dubna 2019
Spolupráce s partnerskou školou ZŠ a PŠ, U Trojice, Havlíčkův Brod
2. dubna 2019 - Spolupráce s partnerskou školou ZŠ a PŠ, U Trojice, Havlíčkův Brod

SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU ZŠ A PŠ, U TROJICE, HAVLÍČKŮV BROD

V termínu od 25. – do 29. 3. 2019 se realizovala vzájemná návštěva škol. Dva dny jsme hostili jednu paní učitelku z Havlíčkova Brodu v prostorách porubské školy, další tři dny pobývala naše paní učitelka ve výuce partnerské školy. Obě návštěvy byly velmi inspirativní. Učitelky si vyměnily spoustu zajímavých nápadů a tipů, jak ozvláštnit výuku, jak dětem zpříjemnit školní prostředí.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení škol a kolegyním, že nám umožnili vzájemné stáže zrealizovat a těším se na další spolupráci!!!

 

V Ostravě dne 1. 4. 2019                                                                Bc. Gabriela Šrámková, DiS.

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod