Canisterapie a muzikoterapie, O-Vítkovice

14. září 2022
Canisterapie, O-Vítkovice
14. září 2022 - Canisterapie a muzikoterapie, O-Vítkovice

CANISTERAPIE a MUZIKOTERAPIE V O-VÍTKOVICÍCH

K výuce v naší škole neodmyslitelně patří celá řada terapií. Ve vítkovické škole jsme se po dlouhé době (po prázdninách :-) zase setkali s našimi psími kamarády. Moc jsme si to společně užili :-D Dále se žáci zúčastnili společné muzikoterapii, kde si opět vyzkoušeli hru na celou řadu hudebních nástrojů.

Fotografie canistreapie

Fotografie muzikoterapie

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod