Instalace nové I-tabule - O-Vítkovice

23. července 2021
Instalace nové I-tabule - O-Vítkovice
23. července 2021 - Instalace nové I-tabule - O-Vítkovice

INSTALACE NOVÉ I-TABULE - O-VÍTKOVICE

Nezahálíme ani ve vítkovické škole. Včera se instalovala nová interaktivní tabule, která nám umožní ve výuce kvalitně a v plné míře využívat speciální didaktické programy. Stále hledáme nové možnosti a přístupy usnadňující plnění zadaných úkolů našim žákům s různými specifickými obtížemi a vhodně je motivovat. Velké poděkování patří Nadaci Život dětem, za jejich finanční příspěvek!

Foto

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod