Obsadili jsme 2. místo v soutěži ,,EkoEDA“!!!

26. června 2017
Obsadili jsme 2. místo v soutěži ,,EkoEDA“!!!
26. června 2017 - Obsadili jsme 2. místo v soutěži ,,EkoEDA“!!!

Projektu Zelená škola se zúčastnilo 460 škol. V moravskoslezském regionu jsme obsadili úctihodné 2. místo!!! Nasbírali jsme celkem 1230 kg vyřazeného elektrozařízení. Cílem projektu je ochrana životního prostředí, zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Jsme velmi rádi, že i naše škola může aspoň tímto způsobem přispět k ochraně našeho prostředí.  Velký dík patří všem zákonným zástupcům a přátelům školy, díky jejich aktivnímu zapojení jsme toto místo obsadili. Děti za umístění získaly voucher v hodnotě10 tis. Kč na nákup spotřební elektroniky a IT techniky. I v dalším školním období se do této soutěže zapojíme. Tudíž rodiče, studenti, sousedi už teď zvažujte, které nepotřebné zařízení nám můžete předat kdykoliv na obou pracovištích škol.

 

Mgr. Irena Savková

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod