Přátelské setkání s klienty z Domovinky

1. března 2019
Přátelské setkání s klienty z Domovinky
1. března 2019 - Přátelské setkání s klienty z Domovinky

PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ POKRAČUJÍ.

Ve středu 20.  2. 2019 proběhlo opět společné dopoledne pro babičky z Domovinky pro seniory Diakonie CČE Ostrava.

Tentokrát jsme společně tvořili umělecké dílo „Zasněžená škola “a užívali si pobyt v zimním snoezelenu.

Ti sportovně zdatnější si mohli vyzkoušet i jednoduché zimní sporty (hokej – trefa na bránu, hod na cíl papírovou koulí). Pro chvíle pohody připravil pedagogický sbor pohoštění v podobě domácích buchet.

Rozloučili jsme se slovy na brzké shledání.

Bylo to příjemně strávené dopoledne.

„K největším radostem zralého věku patří setkávání se s přátelskými lidmi.“


Iveta Hrabcová

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod