Zápis do Mateřské a základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava pro školní rok 2018/2019

9. března 2018

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod