Video, audio

Mrkněte na naše videa o škole a z různých akcí. Chcete se podívat také na naše fotky?

Host českého rozhlasu Ostrava, PaedDr. Irena Johanka Savková, MBA, říjen 2021

Stimulace pomocí 3D brýlí, pracoviště Hlučín, květen 2021

Interaktivní tabule a interaktivní zobrazovač jako další možnost pro kreativní výuku, květen 2021

Koncept bazální stimulace v praxi, duben 2021

Stimulace pomocí 3D brýlí, O-Vítkovice, duben 2021

Den otevřených dveří, pracoviště Ostrava Vítkovice, 2021

Den otevřených dveří, odloučené pracoviště Ostrava Poruba, 2021

Den otevřených dveří, odloučené pracoviště Hlučín, 2021

Otevření odloučeného pracoviště v Hlučíně, 2020

Snoezelen jako přístup experimentálního vzdělávání dětí s kombinovaným postižením očima studentů naší partnerské organizace Dolnoslezské vysoké školy ve Wroclavi.

ČT 2 - DOBRÉ RÁNO - Zapojte se do sbírky krabice od bot, 14.11.2018, vstup 1, vstup 2, vstup 3.

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2018

Vernisáž "Dva světy, jeden příběh" - Bubnování 1 - pedagogové školy, Bubnování 2, 5.9.2018

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2017 (od 31:30 minuty)

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2016

TV NOE - Kulatý stůl - "Církevní školství - vize, výzvy", 2015

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků, 2014 (od 15:20 minuty)

Bubnování na Odborné konferenci, 19.6. 2014

Prezentace školy, 2014

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2012

Nejlepší česká škola - ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, 3.11.2011

ČT 1 - SAMA DOMA - Vzdělávání hendikepovaných dětí, 30.4.2010

ČT - KLÍČ - Učitelka speciální školy pomáhající velmi těžce postiženým dětem — Základní škola speciální Diakonie ČCE v Ostravě, 13.4.2010

Prezentace školy - ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, 2008

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod