Video

Mrkněte na naše videa o škole a z různých akcí. Chcete se podívat také na naše fotky?

Den otevřených dveří, pracoviště Ostrava Vítkovice, 2021

Den otevřených dveří, odloučené pracoviště Ostrava Poruba, 2021

Den otevřených dveří, odloučené pracoviště Hlučín, 2021

Otevření odloučeného pracoviště v Hlučíně, 2020

Snoezelen jako přístup experimentálního vzdělávání dětí s kombinovaným postižením očima studentů naší partnerské organizace Dolnoslezské vysoké školy ve Wroclavi.

ČT 2 - DOBRÉ RÁNO - Zapojte se do sbírky krabice od bot, 14.11.2018, vstup 1, vstup 2, vstup 3.

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2018

Vernisáž "Dva světy, jeden příběh" - Bubnování 1 - pedagogové školy, Bubnování 2, 5.9.2018

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2017 (od 31:30 minuty)

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2016

TV NOE - Kulatý stůl - "Církevní školství - vize, výzvy", 2015

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků, 2014 (od 15:20 minuty)

Bubnování na Odborné konferenci, 19.6. 2014

Prezentace školy, 2014

Muzikantský motýlek (Kopřivnice) - vystoupení žáků školy, 2012

Nejlepší česká škola - ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, 3.11.2011

ČT 1 - SAMA DOMA - Vzdělávání hendikepovaných dětí, 30.4.2010

ČT - KLÍČ - Učitelka speciální školy pomáhající velmi těžce postiženým dětem — Základní škola speciální Diakonie ČCE v Ostravě, 13.4.2010

Prezentace školy - ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, 2008

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod