Den stromů

21. října 2021
Den stromů
21. října 2021 - Den stromů

DEN STROMŮ

Den stromů se po celém světe slaví 20. října. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Naše škola tento den oslavila v rámci výuky. V rozumové výchově jsme si s žáky povídali o tom, jaké druhy stromů a lesů existují. Názorně jsme si ukázali větvičky listnatých a jehličnatých stromů a učili se pojmenovat jednotlivé části stromu. Ve výtvarné výchově jsme pracovali s omalovánkou a v pracovní výchově si vyrobili stromy z kartonu. Do výuky byla také zahrnuta grafomotorika a rozvoj smyslů jako čich a hmat. Tento den nám má připomenout, jak důležité pro naši planetu jsou lesy a stromy. Díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka.
 
Den stromů oslavily všechna naše ostravská pracoviště. No koukněte sami... :-)
 
 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod