Zápis-odloučené pracoviště O-Hrabůvka

7. května 2021
Zápis-odloučené pracoviště O-Hrabůvka
7. května 2021 - Zápis-odloučené pracoviště O-Hrabůvka

ZÁPIS ŽÁKŮ DO NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ-HRABŮVCE (SOUČÁST RODINNÉHO CENTRA ARKÁDA)

 
V areálu Rodinného centra ARCADA v Ostravě- Hrabůvce bude otevřeno od září 2021 školské zařízení DIAKONIE ČCE, která se věnuje vzdělávání dětÍ s kombinovanými vadami již od roku 1994.
Zaměřuje se na výchovu a vzdělávání dětí od 2 do 26 let se specifickými vzdělávacími potřebami.
Jedná se o kombinaci mentálního postižení, různých forem dětské mozkové obrny, smyslových vad, autismu a autistických rysů.
Škola v současné době působí v Ostravě-Vítkovicích v Ostravě-Porubě a od roku 2020 také v Hlučíně.
 
Škola umožní vzdělávání dětí:
- v mateřské škole speciální
- v přípravném stupni
- v základní škole specialní
 
Součástí školy jsou také:
- školní družina
- školní výdejna
 
Přijímány jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které pro naplnění svých vzdělávacích kompetencí vyžadují zajištění podpůrných opatření.
Hlavním záměrem je rozvoj každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním možnostem a schopnostem jak po stránce fyzické a psychické tak po stránce sociální. Výchovně-vzdělávací proces se zaměřuje na rozvíjení učení a poznání dítěte, na osvojování základů hodnot naší společnosti a na získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat svoji jedinečnost.
Základními prostředky naplňování cílů jsou vhodně upravené podmínky vzdělávání - snížení počtu dětí ve třídě, přítomnost asistenta pedagoga, osobních asistentů, individuální práce s dětmi, odborná péče zaměřená na speciálně pedagogické metody, formy práce a postupy (strukturované učení, TEACCH program, Bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace, znaková řeč Makaton, zraková stimulace, vizualizace), užívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (balanční míče, vodní lůžko, hmatové panely a kastlíky, světelné panely, pískovnička, manipulační desky, kuličkový suchý bazén, speciální počítačová klávesnice, monitory, I tablety, využívání speciálních didaktických materiálů (globální čtení, speciální počítačové programy Petit, logopedický program, vlastnoručně vyrobené didaktické pomůcky dle individuálních potřeb dětí), podpůrné terapie (logopedie, arteterapie pravidelné návštěvy bazénu, canisterapie, Celostní muzikoterapie).
 
Jedinečnost a mimořádnou výhodou nového Rodinného centra ARCADA je propojení školského zařízení Diakonie s neurorehabilitačním centrem ARCADA NeuroMedical, kraniosakrální terapii a dalšími sociálními a podpůrnými službami, které společně připravujeme ( kreativní dílny, didaktické zahrada, obchůdek a kavárna, internát a další)
 
Na toto pracoviště probíhá v současné době zápis .
Informace a přihlášku pro své diltě máte k dispozici na recepci ARCADA.
O další informace se obracejte na :
PaeDr. Mgr. Irena Johanka Savková
ředitelka školy
Mail: i.savkova@specialniskola.eu
Tel.: 604 755 292
a
Mgr. Ivana Sobková
Mail: i.sobkova@specialniskola.eu
Tel.:604 709 305
 
DIAKONIE ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb a jednička ve speciálním školství v rámci ČR.
Pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 150 zařízení po celé ČR.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod