naše škola

Naše škola vzdělává děti s kombinovanými vadami již od roku 1994. V současné době se zaměřujeme na výchovu a vzdělávání dětí od 2 do 26 let se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jedná se o kombinaci mentálního postižení, různých forem dětské mozkové obrny, smyslových vad, autismu a autistických rysů.

Působíme na třech místech v Ostravě: v Ostravě-Vítkovicích a na odloučených pracovištích v Ostravě-Porubě a Hrabůvce. Najdete nás také v Hlučíně. Chcete vědět víc?

Umožňujeme vzdělávání:

Součástí školy jsou:

Ocenění a certifikace školy:

Prestižní ocenění za profesionalitu získala naše škola ve školním roce 2011/2012, kdy se přihlásila do celostátní soutěže Nejlepší česká škola. Čtěte více...

Dipolom za profesionalitu

Certifikát PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE škola byl škole poprvé udělen 16. 5. 2011. Pedagogičtí pracovníci se průběžně proškolovali od února 2006 v certifikovaných odborných programech Bazální stimulace. Čtěte více...

Bazalní stimulace BS stary certifikát

Certifikáty supervidovaného pracoviště konceptu Snoezelen-MSE škola obdržela v letech 2014 a 2015. Supervizi prováděla Bc. Renáta Filatova, garantka konceptu Snoezelen-MSE v ČR a SR, členka rady, International Snoezelen Association-Multisenzory Environment. Čtěte více...

Snozelen - proškolené pracovište 2015 sper evidované pracovište 2015 Snozelen - místost ú prostředí 2014

Naše ocenění v projektu Zelená škola: v Moravskoslezském regionu jsme obsadili i letos 2. místo v projektu Zelená škola zaměřující se na ochranu životního prostředí. Čtěte více...

ekoeda2019eko eda 18eko eda dar 1803eko 2016-17zelená škola 2016

Ocenění za aktivní prezentaci školy v rámci přehlídek tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí a mládeže s mezinárodní účastí „MOTÝLEK“.

motýlek 18 motýlek 2016 Tchéquie Motylek 2014 01 005

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod