Certifikát PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE škola

byl škole poprvé udělen 16. 5. 2011. Pedagogičtí pracovníci se průběžně proškolovali od února 2006 v certifikovaných odborných programech Bazální stimulace

Po třech letech pravidelné práce s konceptem Bazální stimulace jsme požádali o supervizi PhDr. Karolínu Friedlovou, jednatelku INSTITUTU BAZÁLNÍ STIMULACE s cílem:

  • Získání zpětné vazby z „venčí“, zda jsme prvky konceptu do vzdělávacího procesu implementovali správně
  • Získání dalších odborných informací o nových postupech konceptu Bazální stimulace a jejich možnosti využití ve výuce
  • Konzultace individuálních řešení aplikace prvků konceptu u konkrétních dětí
  • Podpory a motivace pedagogických pracovníků v jejich každodenních činnostech u dětí
  • Analýzy a korekce implementace konceptu do individuálních vzdělávacích plánů dětí, školního vzdělávacího programu, záznamových archů.

Certifikát je garantován Mezinárodní asociací Bazální stimulace® a jeho platnost je 3 roky.  Prodloužení certifikace je možné na základě resupervize, která se u nás proběhla 12. 4. 2016.

Certifikace garantuje zajištění kvalitního vzdělávání a výchovy našich žáků.

BS stary certifikát Bazalní stimulace

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod