CERTIFIKÁTY SUPERVIDOVANÉHO PRACOVIŠTĚ KONCEPTU SNOEZELEN-MSE

Certifikáty supervidovaného pracoviště konceptu Snoezelen-MSE škola obdržela v letech 2014 a 2015. Supervizi prováděla Bc. Renáta Filatova, garantka konceptu Snoezelen-MSE v ČR a SR, členka rady, International Snoezelen Association-Multisenzory Environment.

Supervizorka vyhodnocovala:

  • přípravu a samotnou realizaci strukturovaných Snoezelen hodin
  • vybavenost multisenzorických místností
  • podmínky pracovišť školy pro využití potencionálu Snoezelen terapie k rozvoji dětí a žáků a osobního rozvoje pedagogů
  • implementaci konceptu Snoezelen-MSE do praxe
  • záznamové archy Snoezelen lekcí.

Na základě supervize bylo škole uděleno hodnocení nejvyšší kvality práce s možností se stát metodikem pro Základní školy speciální.

sper evidované pracovište 2015 Snozelen - proškolené pracovište 2015 Snozelen - místost ú prostředí 2014 Členský list 2013

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod