historie školy

 

od 1.9.2021: změna názvu školy Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava

od 1.9.2021: zápis místa poskytovaného vzdělávání Mitušova 8, Ostrava - Hrabůvka, tzn. vznik odloučeného pracoviště

od 1.9.2021: zápis oborů mateřská škola, základní škola, speciální a praktická škola na pracovišti Ostrava - Hrabůvka

od 1.9.2021: zápis školní jídelny-výdejny na pracovišti Ostrava - Hrabůvka

od 1.9.2021: zápis školní družiny na pracovišti Ostrava - Hrabůvka

od 1.9.2021: zapsán nejvyšší povolený počet dětí v oboru Mateřská škola: 20

od 1.9.2021: zapsán nejvyšší povolený počet žáků v oboru Praktická škola: jednoletý obor 12 žáků, dvouletý obor 24 žáků

od 1.9.2021: zapsán nejvyšší povolený počet žáků v oboru Základní škola speciální, 84

od 1.9.2021: zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních družinách, 70

od 1.9.2021: zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní jídelně - výdejně, 102

od 1.9.2020  zapsán nejvyšší povolený počet žáků v oboru Školní jídelna - výdejna: 64.

od 1.9.2020 zapsán nejvyšší povolený počet žáků v oboru Školní družina 46

od 1.9.2020 zapsán nejvyšší povolený počet žáků v oboru Základní škola speciální: 60

2. ledna 2020: zápis místa poskytovaného vzdělávání Hornická 9, Hlučín, tzn. vznik odloučeného pracoviště

září 2017: zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních družinách: 34

září 2016: změna názvu školy na: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

září 2016: zápis oboru Mateřská škola s nejvyšším povoleným počtem dětí: 6

září 2015: zápis nejvyššího počtu žáků ve školních družinách: 25

září 2012: zápis nejvyššího povoleného počtu stravovaných: 52

září 2012: zápis školní jídelny-výdejny v porubské škole

září 2012: zápis nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru Základní škola speciální: 48

září 2012: zápis školní družiny v porubské škole, nejvyšší povolený počet žáků: 15

září 2011: zápis místa poskytovaného vzdělávání B. Martinů 810, Ostrava-Poruba, tzn. vznik odloučeného pracoviště

září 2010: zápis školní jídelny-výdejny ve vítkovické škole, nejvyšší povolený počet stravovaných 28

září 2010: zápis oboru Základní škola speciální, délka studia 10 r.

září 2010: zápis oboru Základní škola speciální, délka studia 10 r.

září 2009: zápis nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru Pomocná škola: 24

září 2006: zápis oboru Pomocná škola, délka studia 10 r., nejvyšší povolený

duben 2006: změna označení druhu/typu školy ze Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava na Základní škola

leden 2004: naše škola získala vlastní právní subjektivitu na základě novely školského zákona

1999: rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy, U Cementárny 23, Ostrava-Vítkovice

1998: pronájem objektu bývalé mateřské školy, U Cementárny 23, Ostrava-Vítkovice od městského obvodu Vítkovice

září 1994: zahájení činnosti Církevní pomocné školy pro žáky s více vadami – FOIBÉ v rámci Diakonie ČCE – střediska v Ostravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod