zaměstnanci HLUČÍN

Seznam zaměstnanců v Ostravě-Vítkovicích najdete zde.

Mgr. Gabriela šrámková, DiS.
zástupkyně ředitelky, třídní učitelka
g.sramkova@specialniskola.eu
1. třída
Ing. Iveta Johančíková
asistentka pedagoga
i.johancikova@specialniskola.eu
1. třída
Ing. Simona Dostálová
asistentka pedagoga
s.dostalova@specialniskola.eu
1. třída

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod