řekli o nás

Jak nás lidé vnímají? Přečtete si reference od různých lidí, se kterými spolupracujeme - od odborníků i od rodičů. Chtěli byste nám také něco vzkázat? Napište nám. Uvítáme jakékoli názory.

Aleš Rozbroj

asistent pedagoga

"Během praxe mě nadchl individuální přístup ke každému žákovi, zohlednění jeho aktuálního fyzického a psychického stavu při výuce, trpělivá péče a pomoc žákům, kteří nejsou schopni provádět běžné úkony spojené s hygienou, příjmem potravy nebo třeba oblékáním."

Více zde.

Manželé Matějčkovi

rodiče

"Dlouho jsme hledali pro naší dcerku s těžkým kombinovaným postižením vhodné školské zařízení, kde by bylo propojeno vzdělávání s potřebnými terapiemi ,  které takové dítě potřebuje ke svému životu."

Více zde.

Lenka Přibylová

učitelka ZŠ a PŠ Havlíčkův brod

"Panovala zde velmi příjemná, až rodinná atmosféra. Celý kolektiv byl přes velikou pracovní vytíženost milý a přátelský, všichni se ochotně podíleli o své zkušenosti i výukové materiály."

Více zde.

Eva Zezulková

tajemnice katedry speciální pedagogiky, PdF Ostravské univerzity

"Speciální škola Diakonie ČCE pod vedením Mgr. Ireny Savkové je fakultní školou PdF OU „par excellence“.

Více zde.

Markéta Kubalíková

asistentka pedagoga

"Nijak nepřeháním, když řeknu, že možnost působit v této škole byla pro můj život přelomová. Je tím nejlepším místem pro studenty na odborné praxi i pro čerstvé absolventy, kterým je schopna zajistit výhodnou startovací pozici pro budování kariéry."

Více zde.

Veronika Nováčková

studentka, obor Speciální pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě

" Praxe ve speciální škole Diakonie ČCE Ostrava je naprosto úžasná. Vedení školy, učitelský sbor i asistenti pedagoga, všichni jsou velmi milí, vstřícní a ochotní."

Více zde.

Andrea Valla

canisterapeutka

"Oceňuji, že každé dítě je zde bráno jako osobnost a ke každému se zde přistupuje dle individuálních potřeb." Více zde.

Zuzana Kaločová

fyzioterapeutka

"Zejména oceňuji přístup pedagogů k dětem, jejich snahu dále se vzdělávat v odborných kurzech a do výuky zařazovat nové metody práce." Více zde.

PaedDr. Renata Kovářová

odborný asistent, katedra speciální pedagogiky PdF Ostravské univerzity

"Vzhledem k vysoké úrovni péče o jedince s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, která je ve škole zajišťována, se studenti dovídají mnoho užitečných informací o jednotlivých typech postižení i o terapiích, které jsou dětem ve škole poskytovány." Více zde.

Mgr. Přemysl Mikoláš

psycholog, SPC Ostrava-Zábřeh

"Vysoce oceňuji lidský přístup k postiženým dětem, odborné znalosti personálu, organizaci práce a vzdělávání zaměstnanců." Více zde.

Bc. Dagmar Kiszková

"Tuto školu bych nazvala "Oázou pohody" a plně tu platí Komenského Škola hrou." Více zde.

Marcela Steblová

rodič

"Nabídka činností a aktivit, které mému synovi nabízí ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava je nesmírně široká a jsem ráda, že takové zařízení vůbec existuje." Více zde.

PhDr. Karolína Friedlová

ředitelka Institutu bazální stimulace

"Prostřednictvím bazální stimulace se zkvalitnila speciálně pedagogická činnost pedagogů, sjednotil se přístup pedagogických pracovníků k dětem, upevnil se vztah a důvěra dětí k pedagogovi." Více zde.

Monika Ryšková

rodič

"Ačkoliv musíme denně dojíždět do školy více než 25 km, péče, kterou škola nabízí svým žákům je pro nás rozhodující." Více zde.

Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová

logoped, SPC Ostrava

"Celková pozitivní atmosféra a pracovní klima školy je zárukou pro spokojenost žáků a jejich rodičů s optimistickou prognózou důstojné, adekvátní a stále se rozvíjející integrace do společnosti." Více zde.

Zdeňka Horáková

rodič

"Základní škola speciální Diakonie pomáhá našim dětem překonávat nelehké překážky v životě. Dává jim pocit uznání a naplnění." Více zde.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Máme 0 tříd
Máme 0 pracoviště
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků