ALEŠ ROZBROJ

V loňském roce jsem se rozhodl obohatit své dosavadní vzdělání o kurz asistenta pedagoga. Jednou z podmínek úspěšného ukončení kurzu bylo absolvování praxe v některém ze školských zařízení. Nenanapadl mě žádný sofistikovaný způsob výběru konkrétního zařízení a tak jsem na internetu hledal školu, která by mě něčím zaujala, se kterou bych vnitřně souzněl. Volba padla právě na Speciální školu Diakonie ČCE v Ostravě Vítkovicích a jak říká spisovatel Paulo Coelho“ Nic se na tomto světe neděje náhodou“.

Hned při první návštěvě školy jsem byl překvapen milým přijetím ze strany paní ředitelky a pak i všemi členy pedagogického sboru, který tvořily v té době pouze ženy. I přes pracovní vytížení, mi pedagogové či asistentky pedagoga, trpělivě vysvětlovaly problematiku edukace dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Během praxe mě nadchl individuální přístup ke každému žákovi, zohlednění jeho aktuálního fyzického a psychického stavu při výuce, trpělivá péče a pomoc žákům, kteří nejsou schopni provádět běžné úkony spojené s hygienou, příjmem potravy nebo třeba oblékáním. Mnohdy se zde prolínala pedagogická činnost s činností pečovatelskou. Praxe skončila a já jsem si v hloubi duše přál, abych mohl v této škole někdy pracovat.

Trvalo to rok, než se mi mé přání spnilo a já se stal asistentem pedagoga v 1.třídě. Svého rozhodnutí nelituji. Každý den je ve škole jiný a ne nadarmo má školský vzdělávací program název Škola plná zážitků. V rámci terapií jsou využívány hned dvě snoezelen místnosti, kterými škola disponuje, za dětmi dochází rehabilitační pracovnice, canisterapeut se svými pejsky, v průběhu výuky jsou používány metody bazální stimulace, muzikoterapie a další. Práce ve škole není jednoduchá, ale odměnou pro mě je, když vidím,že žák zvládne splnit zadaný úkol, že se naučí novou dovednost, která mu pomůže k lepšímu začlenění se do „našeho“ světa. Myslím, že všichni žáci ve škole vnímají přístup pedagogických pracovníků, který se dá vyjádřit třemi větami - „mám tě rád, jsi pro mě důležitý, jsi v bezpečí..“

Bc. Aleš Rozbroj

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod