EVA ZEZULKOVÁ

Zprostředkovat studentům oboru speciální pedagogika specifika edukace dětí a žáků s kombinovaným postižením není snadné. Bez aktivní účasti v praxi a analýzy konkrétních pedagogických jevů je to takřka nemožné.

S očekávanými nároky na kvalifikační předpoklady speciálních pedagogů jsme se proto obrátili na paní ředitelku Speciální školy Diakonie ČCE Mgr. Irenu Savkovou, která reagovala vstřícně a nabídla nám vhodné formy spolupráce s respektem ke speciálním potřebám dětí a žáků a podmínkám zařízení. 

Vedení školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se tak aktivně podílejí na přípravě budoucích speciálních pedagogů, umožňují realizaci pregraduálních praxí (hospitačních, vyučovacích a reedukačních) a didaktických výzkumů. Spolupráci s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity umocňuje pořádání seminářů Bazální stimulace, které s vysokou mírou profesionality lektoruje p. ředitelka Savková.

Speciální škola Diakonie ČCE pod vedením Mgr. Ireny Savkové je fakultní školou PdF OU „par excellence“.

 

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

tajemnice katedry speciální pedagogiky

PdF Ostravské univerzity

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod