LENKA PŘIBYLOVÁ

V týdnu od 25. do 29. 3. 2019 proběhl výměnný pobyt pedagogů naší základní školy a Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava.

První tři dny navštívila naši školu paní učitelka G. Šrámková, která se zúčastnila výuky v některých třídách, prohlédla si školu, jejího okolí a také naše město. Dále jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti z praxe, materiály a pomůcky, které jsou převážně nápady našich pedagogů a asistentů.

Ve stejném duchu se nesla moje návštěva v MŠ a ZŠ speciální Diakonie v Ostravě, kde pracují zkušení pedagogové převážně s dětmi s kombinovaným postižením. Pro mě to byla velmi zajímavá a inspirující zkušenost. Panovala zde velmi příjemná, až rodinná atmosféra. Celý kolektiv byl přes velikou pracovní vytíženost milý a přátelský, všichni se ochotně podíleli o své zkušenosti i výukové materiály.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za milé přijetí a ochotu vzájemného sdílení. Těším se na další spolupráci.

Mgr. Lenka Přibylová

ZŠ a PŠ, U Trojice, Havlíčkův Brod

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod