Přemysl Mikoláš


Předmětem mé odborné činnosti je psychologická diagnostika a poradenství v oblasti poruch autistického spektra a vady řeči.

V rámci svých činností jsem několikrát navštívil ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, ul. U cementárny 1293/23, PSČ 703 00 v Ostravě-Vítkovicích.

Vysoce oceňuji lidský přístup k postiženým dětem, odborné znalosti personálu, organizaci práce a vzdělávání zaměstnanců.

Vznik odloučeného pracoviště v Havířově podporuji, vzhledem k tomu, že na území města Havířova neexistuje takovéto zařízení.

Mgr. Přemysl Mikoláš
psycholog
SPC Ostrava-Zábřeh

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod