Monika Ryšková

Má dcera je žákyní Základní školy speciální Diakonie ČCE v Ostravě od počátku školního roku 2008/2009. Ačkoliv musíme denně dojíždět do školy více než 25 km, péče, kterou škola nabízí svým žákům je pro nás rozhodující. Do vyučovacího procesu zařazuje škola škálu terapií a během vyučování jsou aplikovány také alternativní metody práce s dětmi.

Při výběru školy pro naši dceru jsme vycházeli ze zkušeností rodičů dětí s postižením v okruhu našich známých, z dojmu z osobní návštěvy ve škole a také z dobré pověsti školy v regionu.

Jsem přesvědčena, že zřízení této školy i v Havířově by uvítaly všechny maminky s postiženým dítětem.

Monika Ryšková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod