Karolína Friedlová

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostravě pečuje o děti s kombinovaným postižením.

Vzdělávání těchto dětí se výrazně liší od aktivit v běžné škole. Děti s handicapem potřebují speciální přístup pedagogů, používání speciálních pomůcek a samozřejmě využívání speciálních metod a forem práce. Tato škola do výuky zařazuje již 3 rokem také prvky Konceptu bazální stimulace. Koncept se stal neoddělitelnou součástí denního režimu dětí a veškeré aktivity se odvíjejí od tohoto konceptu. Prostřednictvím bazální stimulace se zkvalitnila speciálně pedagogická činnost pedagogů, sjednotil se přístup pedagogických pracovníků k dětem, upevnil se vztah a důvěra dětí k pedagogovi.

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou absolventy Základního certifikovaného kurzu konceptu bazální stimulace, dvě třetiny pedagogických pracovníků absolvovalo také Nádstavbový a Prohlubující kurz bazální stimulace. Institut bazální stimulace navázal úzkou spolupráci s touto školou. V prostorách školy se pořádal kurz Polohování dle konceptu bazální stimulace, jehož se rovněž zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci.

Činnost školy byla prezentována na mezinárodní konferenci bazální stimulace v Hamburku a na internetových stránkách www.bazalni-stimulace.cz.

PhDr. Karolína Friedlová
ředitelka Institutu bazální stimulace

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod