Zuzana Kaločová

Se Základní školou speciální spolupracuji již druhým rokem, docházím pravidelně 3x týdně na lekce fyzioterapie. Úzce spolupracuji se všemi členy pedagogického sboru, společně konzultujeme postupy a možnosti terapeutických lekcí u jednotlivých žáků školy. Pohodové klima a přátelská atmosféra pozitivně ovlivňuje celkový rozvoj dětí. Za toto období, již mohu posoudit dílčí zlepšení jednotlivých dětí.

Vybavení školy didaktickými i kompenzačními pomůckami je na velmi dobré úrovni. Zejména oceňuji přístup pedagogů k dětem, jejich snahu dále se vzdělávat v odborných kurzech a do výuky zařazovat nové metody práce.

Zřízení odloučeného pracoviště v Havířově bude jistě přínosem pro rodiny dětí s handicapem v regionu.

Zuzana Kaločová
fyzioterapeut

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod