Součásti školy

Naši školu tvoří Mateřská škola, přípravný stupeň, základní škola speciální, školní družina a školní výdejna.

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod