Součásti školy

Naši školu tvoří Mateřská škola, přípravný stupeň, základní škola speciální, praktická škola, školní družina a školní výdejna.

Třídy mateřské školy se nachází v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Hrabůvce. Současná kapacita je ve výši 20 žáků. Děti zařazené do mateřské školy využívají nejen kmenové třídy, ale také multismyslové místnosti Snoezelen, rehabilitační místnosti, výtvarný ateliér. Školní zahrady využíváme pro skupinovou i individuální činnost, terapeutické a společenské aktivity, např. opékání párků, soutěže, vítání jara, zimní hrátky na sněhu - bobování a další.

Vzdělávání dětí v přípravném stupni umožňují všechny čtyři pracoviště. Pro podrobnější informace a návštěvu školy kontaktujte jednotlivá pracoviště: Ostrava Vítkovice, Ostrava Poruba, Ostrava Hrabůvka, Hlučín.

Základní škola speciální má celkovou kapacitu 84 žáků (Ostrava Vítkovice 24 žáků, Ostrava Poruba 24 žáků, Ostrava Hrabůvka 24 žáků, Hlučín 12 žáků).

Na každém pracovišti mají možnost žáci využívat multisenzorickou místnost Snoezelen, rehabilitační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní družinu, školní výdejnu.

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod