ŠKOLNÍ DRUŽINA

Na všech pracovištích školy mohou děti navštěvovat školní družinu. Ostravské školní družiny jsou v provozu ráno před zahájením vyučování od 6,30hod. a po výuce nejdéle do 16hod. V Hlučíně od 7:00 ráno a po vyučování do 14:00.

Školní družina slouží k odpočinkové a zájmové činnosti dětí Družiny jsou umístěny v přízemí  budov školy. Tvoří je samostatná kmenová místnost. Družina využívá další tři přilehlé terapeutické místnosti, které v dopoledních hodinách slouží škole a dále venkovní prostory. Zákonní zástupci hradí měsíční školné ve výši 150,-Kč. 

Školní družina vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin je mimo provoz. Školní družinu navštěvují žáci přihlášení přihláškou do družiny. Mohou jí navštěvovat žáci prvního i druhého stupně, popř. přípravného stupně. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování.

Bližší informace k hlavní činnosti školní družiny, dílčích cílech, obsahu činnosti, zápisu dětí jsou k dispozici viz  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava „Škola plná zážitků“

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod