ŠKOLNÍ VÝDEJNA

Všechny pracoviště školy disponují nově vybavenými školními výdejnami. Obědy Ostravským pracovištím dodává Zdravá vařečka. Hlučín odebírá obědy z místní základní školy, ZŠ Hornická. Zákonní zástupci přihlašují a odhlašují dětem obědy nejpozději den předem, odhlášení obědů je možné nahlásit nejpozději v daný den ráno do 9. hodiny. Školní výdejny zajišťují dětem pitný režim v podobě šťáv a čajů. Svačiny (dopolední i odpolední) si nosí děti z domova. Podávání obědů podléhá přísným pravidlům krajské hygienické stanice. Provoz obou výdejen je pravidelně kontrolován.

Více informací týkající se odběru obědů získáte na:

Ostrava - Vítkovice

Ostrava - Poruba

Ostrava - Hrabůvka

Hlučín

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod