Centrum Christine, spolek

Centrum Christine je zapsaný spolek, jehož účelem je podpora rodin pečujících o děti s kombinovaným postižením a podpora činnosti školy v oblastech, ve kterých z organizačních nebo finančních důvodů sama pomoc potřebuje. Centrum podpořilo například vybudování nájezdové rampy, dostavbu pergoly, dovybavení multisenzorických místností, organizaci odborných seminářů, setkání a konferencí či tisk publikací. Centrum vzniklo zápisem změny názvu do spolkového rejstříku 19. 12. 2016 a navazuje na původní občanské sdružení (OS) registrované 2. 2. 2010.

Za svého působení Centrum podpořilo svými projekty školu celkem 5x.

Děkujeme nadacím, dobrovolníkům a dalším organizacím a lidem, kteří projektové záměry a činnost OS podpořili, ať už finančně, materiálně nebo svou prací. Věřím, že budete naši činnost i nadále podporovat!

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod