Informace o projektech

Co všechno Centrum podpořilo?

PROFESIONALIZACE PÉČE O DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Centrum Christine realizovalo projekt s názvem Profesionalizace péče o děti se zdravotním postižením, který byl podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ve výši 31.430Kč. Díky této finanční podpoře absolvovali pedagogičtí pracovníci akreditovaný kurz Bazální stimulace. Jeho účelem bylo zvýšení kvality vzdělávání a výchovy dětí a žáků. Velmi děkujeme za finanční podporu Nadaci Olgy Havlové Výboru dobré vůle, která nám umožnila proškolit všechny pracovníky nově otevřeného pracoviště v Hrabůvce.

Dovybavení nových prostorů pro děti s multihendikepem

Správní rada Nadace OKD, která zasedala 24. dubna 2013, se rozhodla podpořit projekt našeho občanského sdružení při Základní škole v programu Pro zdraví. Získal úžasnou částkou 66 550,- Kč na realizaci bezbariérové úpravy schodiště na odloučeném pracovišti školy v Ostravě – Porubě. O pokračování projektu vás budeme průběžně informovat.

Pořízení pomůcek k rozvoji hendikepovaných dětí

Výtěžek Velké Vánoční sbírky Nadace OKD z roku 2010 poputovala prostřednictvím Občanského sdružení k těžce postiženým žáčkům Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava. Celkově se podařilo získat prodejem vánočních keramických kapříků úctyhodných 17 000,-Kč. Výtěžek sbírky bude využit na zajištění kompletní sady hudebních nástrojů do speciálních multisenzorických místností Snoezelen.

Hornické slavnosti Karviná 2010

Činnost školy prezentovalo OS na tradičních Hornických slavnostech v Karviné 4. 9. 2010. Návštěvníci slavností u našeho stánku si prohlédly výrobky žáků, fotografie z výuky a dalších činností školy, měli možnost si odnést prezentační materiály.

Rekonstrukce nájezdové rampy v objektu Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava

Projekt OS podpořila Nadace OKD částkou 230 000,- Kč. Spolu s příspěvkem Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a výtěžkem naší první školní internetové aukce mohla být namontována nová rampa ve vítkovické škole v celkové hodnotě 320 000Kč. 1. září 2010 začala sloužit našim dětem. Demontáž staré nájezdové plošiny a přípravu betonových sloupců a prostředí pro montáž nové rampy nám zajistili dobrovolníci-pracovníci z Arcelor Mittal.

Děkujeme!

Přehled projektových záměrů v období 2010-2014

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod