Název projektu: Rozvoj osobností dětí a žáků s kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0030
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II, CZ.1.07/1.2.25
Název a číslo globální podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.2
Datum a zahájení realizace projektu: 01.02.2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2014

 Anotace projektu

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod