PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA III.

Naše škola se zapojila do projektu rozvoje vzdělávání jehož hlavním cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. 

Více informací na webových stránkách.

banner povinné publicity MAP ORP Ostrava III

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod