ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s 53 žáky. Žáci se vzdělávají v 9. třídách. Výuku zajištují ve třídách souběžně 3 pedagogičtí pracovníci (třídní učitel – kvalifikovaný speciální pedagog a dva asistenti pedagoga).

Provoz pracovišť zajištuje celkem 39 zaměstnanců, z toho 26 pedagogických pracovníků (10 učitelů – speciálních pedagogů, 16 asistentů pedagoga, 3 vychovatelky, 1 canisterapeut, 1 fyzioterapeutka, 8 správních pracovníků.

Vzdělávání probíhá na třech pracovištích: v Ostravě-Vítkovicích, v Ostravě-Porubě, Hlučíně. Všechny pracoviště školy umožňují výdej jídla a pobyt ve školních družinách.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Irena Johanka Savková. Pozici mentora z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová.

Organizace školního roku

Semináře pro rodiče 2020-2021, O-Vítkovice

Semináře pro rodičě 2020-21, O-Poruba

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod