SEMINÁŘE PRO RODIČE 2020-2021, O-VÍTKOVICE

OSTRAVA  - VÍTKOVICE

Název semináře Obsah Termín Přednášející
Možnosti komunikace u dětí  s těžkým kombinovaným postižením Komunikace s žákem ve vyučovacím procesu (VOKS, Makaton, globální čtení, sociální čtení…)

11. 11. 2020

 

13.00-14.00

Mgr. Lucie Platková
Celostní muzikoterapie hravě a tvořivě Aktivní forma CMLH, skupinová tvorba rytmu v kruhu

8.12.2020

13:30-15:00

PaedDr. Irena Johanka Savková
Míčkování hravou formou Praktické ukázky míčkování celého těla

20. 1. 2021

 

13.00-14.00

Mgr. Kateřina Šípová
Využití Bazální stimulace v domácím prostředí Provedení ukázek stimulace zklidňující a povzbuzující. Možnosti správného a bezpečného polohování.

24. 2. 2021

 

13.00-14.30

Bc. Petra Siudová, DiS.
Orofaciální stimulace

Dle C. Moralese,

dle bazální stimulace, dle SRT

17. 3. 2021

 

13.00-14.00

Mgr. Alice Rašková

Mgr. Kateřina Šípová

Celostní muzikoterapie hravě a tvořivě

Aktivní forma CMLH, Skupinová tvorba rytmu v kruhu

30.3.2021

13:30-15:00

PaedDr. Irena Johanka Savková

Prožitkový seminář ve Snoezelen prostředí Ukázka strukturovaných hodin.

14.4. 2021

 

13.00-14.30

Mgr. Kateřina Šípová

Mgr. Alice Rašková

Mgr. Lucie Plátková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod