ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili se 96 žáky. Žáci se vzdělávají v 13. třídách. Výuku zajištují ve třídách souběžně 2–4 pedagogičtí pracovníci (třídní učitel – kvalifikovaný speciální pedagog, další speciální pedagog, asistenti pedagoga.)

Provoz pracovišť zajištuje celkem 57 zaměstnanců, z toho 47 pedagogických pracovníků.

Vzdělávání v základní škole speciální a v přípravném stupni probíhá na všech čtyřech pracovištích: v Ostravě-Vítkovicích, v Ostravě-Porubě, v Ostravě – Hrabůvce a v Hlučíně. Všechny pracoviště školy umožňují výdej jídla a pobyt ve školních družinách.

Vzdělávání a výchova dětí v mateřské škole speciální probíhá na pracovištích v Hrabůvce a Vítkovicích, vzdělávání v praktické škole obor jednoletý a dvouletý v Hrabůvce.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA. Pozici mentora z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová, třídní učitelka, speciální pedagožka.

Pozici projektového manažera zastává Mgr. Magdalena Pírková.

Organizace školního roku 2022-2023

Plán porad, 2022/2023

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod