Školní rok 2016/2017

jsme zahájili s celkovým počtem 39 žáků. Žáci se vzdělávají v sedmi třídách. Výuku zajištují ve třídě 2 až 3 pedagogičtí pracovníci. Provoz pracovišť zajištuje celkem 26 zaměstnanců, z toho 19 pedagogických pracovníků. Obě dvě pracoviště školy disponují výdejnou jídla a školní družinou.

Pozici uvádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává Mgr. Irena Savková.

Organizace školního roku

Semináře pro rodiče Ostrava - Vítkovice

Semináře pro rodiče Ostrava - Poruba

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod