Školní rok 2017/2018

jsme zahájili s celkovým počtem 38 žáků. Žáci se vzdělávají v sedmi třídách. Výuku zajištují ve všech třídách vždy 3 pedagogičtí pracovníci,  z toho jeden kvalifikovaný speciální pedagog. Provoz pracovišť zajištuje celkem 27 zaměstnanců, z toho 20 pedagogických pracovníků. Obě dvě pracoviště školy disponují výdejnou jídla a školní družinou. Školní družinu navštěvuje 31 dětí.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů,
preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Irena Savková. Pozici mentora
z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová, pozici výchovného poradce na
odloučeném pracovišti Mgr. Karin Widomská.

 Organizace školního roku

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod