Školní rok 2018/2019

jsme letos zahájili s celkovým počtem 36 žáků. Žáci se vzdělávají v sedmi třídách. Výuku zajištují ve třídách souběžně 2 - 3 pedagogičtí pracovníci třídní učitel – kvalifikovaný speciální pedagog a asistenti pedagoga). Provoz pracovišť zajištuje celkem 26 zaměstnanců, z toho 21 pedagogických pracovníků ( 8 speciálních pedagogů, 13 asistentů pedagoga, canisterapeut, fyzioterapeutka, 3 správní pracovníci. Obě dvě pracoviště školy disponují výdejnou jídla a školní družinou. Školní družinu navštěvuje 31 dětí.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů,
preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Irena Johanka Savková. Pozici mentora
z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová, pozici výchovného poradce na
odloučeném pracovišti Mgr. Karin Widomská.

Organizace školního roku

Semináře pro rodiče - O-Vítkovice

Semináře pro rodiče - O-Poruba

Odborné muzikoterapeutické semináře a workshopy

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod