ODBORNÉ MUZIKOTERAPEUTICKÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A PRACOVNÍKY ŠKOLY V 1. POL. 2018/2019 KONANÉ VE VÍTKOVICKÉ ŠKOLE

Termíny čas název použité nástroje
13.11. 15,30 - 17,00 Meditační koncert na zpívající mísy gongy, kartálky, mísy, zvonky
19.11. 15,30 - 16,30 Společně v rytmu - skupinové bubnování džembe, perkuse
27.11. 15,30 - 17,00 Meditační koncert na zpívající mísy gongy, kartálky, mísy, zvonky
10.12. 15,30 - 16,30 Společně v rytmu - skupinové bubnování džembe, perkuse
11.12. 15,30 - 17,00 Meditační koncert na zpívající mísy gongy, kartálky, mísy, zvonky
       
  Zájemci se prosím hlaste e-mailem na: i.savkova@specialniskola.eu nejpozději 5 dní 
  před termínem konání. Kapacita prostorů je omezena.  
       

 

 

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod