ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ve školním roce 2019/2020 se vzdělává celkově 47 žáků. Žáci se vzdělávají v osmi třídách. Výuku zajištují ve třídách souběžně vždy 3 pedagogičtí pracovníci třídní učitel – kvalifikovaný speciální pedagog a dva asistenti pedagoga).

Provoz pracovišť zajištuje celkem 30 zaměstnanců, z toho 24 pedagogických pracovníků (8 speciálních pedagogů, 16 asistentů pedagoga, 1 canisterapeut, 2 fyzioterapeutky, 3 správní pracovníci.

Vzdělávání probíhá na pracovištích v Ostravě-Vítkovicích, v Ostravě-Porubě. Obě dvě pracoviště školy umožňují výdej jídla a pobyt ve školních družinách do 15.30hod.

Od 2.1.2020 bylo otevřeno třetí pracoviště, a to v městě Hlučín na ulici Hornická 6 s provozní dobou 7:00-14:00. V současné době máme 9 tříd, vzdělávání zajišťuje 27 pedagogických pracovníků, terapeutickou péči 2 fyzioterapeutky, 1 canisterapeut, provoz zajišťují 3 správní zaměstnanci.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů,
preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Irena Johanka Savková. Pozici mentora
z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová, pozici výchovného poradce na
odloučeném pracovišti Mgr. Karin Widomská.

 

Organizace školního roku

 

Semináře pro rodiče 2019-2020, O-Vítkovice

 

Semináře pro rodiče 2019-2020, O-Poruba

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod