ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili se 82 žáky. Žáci se vzdělávají v 12. třídách. Výuku zajištují ve třídách souběžně 2 - 4 pedagogičtí pracovníci (třídní učitel – kvalifikovaný speciální pedagog, asistenti pedagoga.)

Provoz pracovišť zajištuje celkem 49 zaměstnanců, z toho 38 pedagogických pracovníků (14 učitelů – speciálních pedagogů, 24 asistentů pedagoga, 4 vychovatelky, 1 canisterapeut, 1 fyzioterapeutka, 10 správních pracovníků.

Vzdělávání probíhá na čtyřech pracovištích: v Ostravě-Vítkovicích, v Ostravě-Porubě, v Ostravě – Hrabůvce, v Hlučíně. Všechny pracoviště školy umožňují výdej jídla a pobyt ve školních družinách.

Pozice zavádějícího učitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, preventistu MPP, mentora, lektora, PR a FR zastává PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA. Pozici mentora z pedagogických pracovníků zastává Mgr. Kateřina Šípová.

Organizace školního roku 2021-2022

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod