ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V OSTRAVĚ HRABŮVCE

Milí rodiče a zákonní zástupci,

ve středu 1. září 2021 v 9 hodin Vás rádi uvítáme na novém odloučeném pracovišti naší školy v Ostravě Hrabůvce. Ve vestibulu proběhne slavnostní zahájení nového školního roku.  Budete seznámeni s novými prostory, pedagogickými pracovníky, složením jednotlivých tříd. Poté v jednotlivých třídách již se třídními učiteli se uskuteční první třídní schůzky: seznámení se školním řádem, organizací školního roku, výuky apod. Prosíme o dodržování hygienických opatření, ve vnitřních prostorách školy je nutné mít ústa a nos zakryté respirátorem, u vchodu bude připravena dezinfekce a antigenní testy pro žáky a studenty. Žáci a studenti respirátory mít nemusí. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za pedagogický tým PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod