ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA PRACOVIŠTI V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH

Vážení rodiče,

dne 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 v jednotlivých třídách od 9.00 hod. Začínáme informačními třídními schůzkami, na kterých budete seznámeni se školním řádem, organizačním řádem školy a třídy, s hygienickými opatřeními v rámci Covid-19 a manuálem, který vydalo MŠMT. Budete informováni o cenách terapií, svozů a obědů.

Po celou dobu pobytu ve škole je nutné, abyste měli ochranu dýchacích cest (respirátor).

V Ostravě dne 31.8.2021

Mgr. Alice Rašková, zástupkyně ředitelky

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod