ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

Děti s těžkým kombinovaným postižením nemohou vyjadřovat své pocity, vůli, myšlenky a reakce na podněty, neboť verbální komunikace je u nich značně omezená, či zcela nedostupná. Těmto osobám jsou určeny alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK), které napomáhají k tomu, aby se i dítě s těžkým handicapem stalo aktivním komunikujícím partnerem.

Systémy augmentativní komunikace (augmentace z lat. zvětšení, rozhojnění, rozšiřování, stupňované rozvedení výrazu) podporují již existující komunikační možnosti a schopnosti. Zvyšují kvalitu rozumění řeči a usnadňují vyjadřování.

Systémy alternativní komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči.

Systémy facilitované komunikace jsou založeny na řízeném výběru předložených komunikačních jednotek k dorozumívání. Předkládaný hláskový i obrázkový materiál má různou formu. Zařazují se zde např. kartičky s obrázky, piktogramy, symboly, písmena nebo slova, jejich vzájemná kombinace, mluvící hračky a přístroje, počítačová zpracování komunikační nabídky.

Z komunikačních systémů slovních i neslovních v naší škole používáme: piktogramy, facilitovanou komunikaci Rosemary Crossleyové, facilitovaný znakový jazyk Makaton, metody sociálního čtení, globální metodu, VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém).

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod