FACILITAČNÍ KOMUNIKACE

Facilitační komunikace nebo-li  „usnadňovaná komunikace“ je terapeutická technika, která se výrazně zapsala do historie boje s dosud nevysvětlitelnou autistickou poruchou. Metoda vznikla v sedmdesátých letech v Austrálii díky Rosemary Crosley, která pomocí počítače naučila komunikovat několik set dětí. Jednalo se většinou o děti s velmi vážným poškozením motoriky, u nichž schopnost komunikovat byla nesprávně interpretována jako mentální retardace.

Facilitátor (pedagog) poskytuje fyzickou pomoc svému žákovi tím, že mu podpírá ruku, zatímco ten se dorozumívá s okolím tak, že ukazuje na obrázky nebo písmena, která jsou upravená na tabulce, nebo píše na počítači. Pevné držení předloktí je s přibývajícím tréninkem nahrazeno pouze jejím lehkým podpíráním.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod