PIKTOGRAMY A JEJICH VYUŽITÍ V NAŠI ŠKOLE

Komunikace

Jednou z nejdůležitějších životních potřeb člověka je komunikace. Účelem komunikace je sociální interakce člověka k vytváření a udržování mezilidských vztahů. Komunikace využívá výrazových prostředků, které mohou být například verbální což zahrnuje mluvené a psané slovo nebo neverbální, které zahrnují gesta, postoje, mimiku apod. V rámci procesu komunikace sděluje člověk ostatním své myšlenky a city. U osob s těžkým zdravotním postižením, u kterých je verbální komunikace omezena nebo zcela nemožná se využívají systémy, které jsou určeny ke komunikaci. Těmito systémy jsou alternativní a augmentativní komunikace.

Piktogramy

Piktogramy jsou komunikační systém s komunikačními symboly, které mají umožnit lidem snadnější orientaci tam kde by slovní vyjádření mohlo být překážkou. Piktogramy jsou považovány za zjednodušená zobrazení skutečností, kdy každý piktogram zastupuje jeden věcný význam jako třeba konkrétní osobu, věc, činnost či vlastnost. Pomocí piktogramů mohou děti s těžkým kombinovaným postižením sdělit své potřeby, pocity, přání a aktivně se zapojit do konverzace. Tento způsob komunikace je srozumitelný pro všechny. V naší škole využíváme piktogramů ve velké míře. Každá místnost naší školy je označena piktogramem, který odpovídá tomu, k čemu daná místnost slouží. Svůj piktogram má u nás i každá aktivita či činnost, která zde ve škole probíhá.

piktogramy1                     piktogramy2

(Označení místností)        (Označení činností)

piktogramy3                     piktogramy4

Piktogramy umožňují žákům s těžkým kombinovaným postižením snadnou orientaci v prostorách naší školy, ale taky dobrou orientaci v činnostech a terapiích, které na škole probíhají.

Bc. Petra Siudová, DiS., třídní učitelka, 2020

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod