SOCIÁLNÍ UČENÍ, GLOBÁLNÍ METODA ČTENÍ

Metoda globálního čtení je součástí systému alternativní a augmentativní komunikace. Významně se podílí na rozvoji komunikace zvlášť u jedinců, kteří se nedokážou naučit číst běžnými dostupnými metodami např. analyticko-syntetická (slabikovací) metodou nebo genetickou (hláskovací) metodou. Pro děti s mentálními obtížemi je metoda globálního čtení ideální, motivační, dokážou se naučit co konkrétní slovo – skupina písmen představuje. Děti se neučí číst slovo po slabikách, ale učí se vnímat slovo jako celek a říct co znamená, co obsahuje.

Globální metoda je také nazývána jako metoda celých slov. Základem je obsahový celek – slovo, ke kterému se přiřazuje obrázek. Ke každému slovu je jedna kartička s obrázkem a slovem, jedna kartička pouze s obrázkem a jedna kartička pouze se slovem. Kartičky jsou určené k přiřazování slov k obrázkům a k nácviku globálního čtení. Kartička s obrázkem a slovem slouží jako vzor, pomůcka k přiřazování.

Metoda je časově náročnější na přípravu. Navíc je nezbytné přistupovat k dětem individuálně, každé dítě má své tempo, které musíme respektovat.

Metoda sociálního čtení je také součástí AAK a je jednou z důležitých součástí sociálního učení. Druhá neméně důležitá oblast je sociální počty. Na sociální čtení se klade důraz u všech dětí s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením, prolíná se všemi vzdělávacími bloky a předměty. Cílem sociálního čtení je komplexní rozvoj osobnosti dítěte, zvýšit jeho samostatnost v praktickém životě, v sebeobslužných činnostech, orientovat se v běžném prostředí např. v obchodě, v nemocnici, v dopravě. Podstatou metody sociálního čtení je poznávání, interpretace a přiměřené reagování na symboly, piktogramy, které dítě vidí. Využívají se dle individuálních potřeb žáka soubory obrázků, textu, slov, piktogramů, různé obrázkové symboly, mluvené slovo. Oblíbenými tématy dětí je např. obchod, nakupování v potravinách, vaření – příprava jídla.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Prezentace, Globální metoda čtení, VOKS, 2014

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod