VOKS (VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM)

ve světě známý jako PECS tj. Picture Exchange Communication System využívá obrázků k nonverbální komunikace např. s dětmi s poruchami autistického spektra. Lze ho však využít i pro žáky s výraznějšími problémy ve verbální komunikaci (DMO, Downův syndrom, dysfázie). Jako komunikační prostředek lze použít fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu dítěti.

Ve výuce používáme fotografie a symboly, které jsou součástí metodiky Souboru obrázků VOKS. Komunikace pomocí obrázků podporuje verbální projev. Klademe důraz na motivační prvek nácviku VOKS, kde žák za obrázek dostane to, co chce. Postupně komunikaci rozšiřujeme i na ostatní oblasti života.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Strukturované učení v 1.A, O-Vítkovice

Výměnný obrázkový komunikační systém, Hlučín

Zavádění VOKSu u žáků s kombinovaným postižením

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod