Arteterapie

Arteterapie využívá umění (specifických výtvarných postupů, metod a technik) pro léčebné účely. Pomocí kresby, koláže, modelování apod. napomáhá sebepoznání a překonává problémy a omezení.

Individuální arteterapie je určena všem, kteří chtějí tvořit, bez omezení věku, zdravotního a duševního stavu, smyslového postižení. Využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace. Výtvarné umění usnadňuje tvořivost a je užitečné při práci s fantazií a nevědomím. Mezi nejčastější patří navození kompenzačního procesu, aktivace, zprostředkování kontaktu, přeformování stereotypů, komunikace prostřednictvím výtvarného projevu, odstranění úzkostných stavů, socializace nebo kanalizace agresivity.

Při arteterapeutických činnostech pracujeme buď v ploše (grafiky, koláže, práce s papírem, kreslení, malování na hedvábí) nebo v prostoru (modelování, keramika, práce s látkami, vatou, korálky, plasty, se dřevem a s dalšími přírodninami).

Účelem výtvarných technik je u dítěte usnadnit vyjadřování jeho pocitů, umožnit rozpoznat některé (jinak těžko přístupné) osobnostní rysy, výrazně posílit jeho sebevědomí, spontánní tvorbou obohacovat i tvořivost.

Arteterapeutické činnosti jsou na denním rozvrhu každé třídy. Na výtvarných činnostech se podílejí i děti s tím nejtěžším postižením. Např. stříhání jim umožňují speciální kompenzační nůžky.

PaedDr. Irena Johanka Savková

Naše škola v číslech

Naši školu navštěvuje 0 žáků
Pracuje u nás 0 pedagogických pracovníků
Máme 0 pracoviště
Při výuce využíváme 0 speciálních metod